Home

Guest Posting

Latest from the Blog

Golden Rules of Gambling

Gambling is a hubby for many people. It gives a chance to have an enjoyable time. This will help you to out with all day stress if you play for fun. Gambling is just like playing video games, but there is a possibility of earning lot of money with gambling. It sounds great only whenContinue reading “Golden Rules of Gambling”

ซื้อรถมือสองเงินสดหรือซื้อผ่อนไฟแนนซ์ มาดูทางเลือกที่เหมาะกับคุณกัน!

สำหรับปัญหาหลักของผู้ที่กำลังจะซื้อรถยนต์ คงจะมีคำถามค้างคาอยู่ว่า “ซื้อรถมือสองเงินสดหรือผ่อนกับไฟแนนซ์ดีกว่ากัน?” ซึ่งการเลือกซื้อทั้งสองแบบนี้ ก็ล้วนขึ้นอยู่กับตัวผู้ซื้อเองว่าสถานะสภาพคล่องทางการเงินเป็นแบบไหน มีเงินเย็นไว้หรือเปล่า หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ เป็นต้น แล้วทั้งสองรูปแบบแตกต่างกันอย่างไร? ข้อดีและข้อเสียของการซื้อรถแบบใช้เงินสด CARRO ก็ได้รวบรวมข้อดีของการซื้อรถมือสองเงินสดมาไว้ให้ท่านผู้อ่านดังนี้ ไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากราคาปกติของรถยนต์ ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารการกู้เงินหรือการขาดจ่ายค่างวด กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของท่านผู้ซื้อทันที บางครั้งอาจได้ส่วนลดเพิ่มมากขึ้น (อาจถึงหลักแสนก็เป็นได้) ที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ต้องเป็นหนี้! แต่การลงทุนซื้อรถมือสองด้วยเงินสดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสีย การซื้อรถมือสองเงินสดนั้นเป็นการลงทุนก้อนใหญ่ หากท่านไม่มีเงินเก็บหรือเงินเย็น ก็จะไม่สามารถซื้อเงินสดได้เลย หากวางแผนไม่ดี อาจกระทบกับค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ  การซื้อรถต้องใช้เงินสดจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาการเก็บเงินนานเช่นกัน ถ้าท่านรีบใช้รถ การเก็บเงินสดมาซื้ออาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่เหมาะสม ไม่มีบันทึกไว้ในเครดิตบูโรว่าเรามีพฤติการใช้เงินอย่างดี หากต้องทำธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโรก็อาจจะต้องมีการใช้เอกสารเพิ่มเติม ทำให้ยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิม  ข้อดีและข้อเสียของการซื้อรถแบบผ่อนไฟแนนซ์ หากท่านยังสงสัยว่าซื้อรถมือสองเงินสดคุ้มไหมหรือสนใจผ่อนไฟแนนซ์มากกว่า ข้อดีของการผ่อนไฟแนนซ์นั้นมีดังนี้ ไม่ต้องลงทุนมากๆ ในคราวเดียว เป็นมิตรกับมนุษย์เงินเดือน สามารถเลือกผ่อนได้ตามกำลังของตนและได้มีรถใช้ไปด้วย สามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายส่วนอื่นได้ อาจได้สิทธิและบริการเสริมขึ้นอยู่กับตลาดรถที่ท่านเลือก ส่วนข้อเสียของการผ่อนรถกับไฟแนนซ์นั้นมีดังนี้ ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการผ่อน หากเกิดเหตุให้เสียรายได้ชั่วคราว อาจจะไม่มีเงินให้ผ่อนค่างวด เป็นหนี้ในระยะยาว เนื่องจากการกู้เงิน ตั้งคอยตรวจสอบค่าใช้จ่ายเสมอว่าในแต่ละเดือนมีเงินพอที่จะจ่ายค่างวดหรือไม่ หากมีปัญหาการชำระเงินเลทหรือไม่ชำระเงิน จะมีประวัติในเครดิตบูโรไปอีก 36 เดือนหลังชำระเงินหนี้หมด ไม่ว่าจะเลือกซื้อรถมือสองเงินสดหรือผ่อนไฟแนนซ์ก็ต่างมีข้อดีและข้อเสียไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ซื้อเองContinue reading “ซื้อรถมือสองเงินสดหรือซื้อผ่อนไฟแนนซ์ มาดูทางเลือกที่เหมาะกับคุณกัน!”

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: